What is Biorhythm?

A biorhythm (from Greek βίος - bios, "life" and ῥυθμός - rhuthmos, "any regular recurring motion, rhythm") is an attempt to predict various aspects of a person's life through simple mathematical cycles. Most scientists believe that the idea has no more predictive power than chance and consider the concept an example of pseudoscience.

How to calculate Biorhythm

The equations for the cycles are:

Where t indicates the number of days since birth.

Basic arithmetic shows that the simpler 23- and 28-day cycles repeats every 644 days (or 1-3/4 years), while the triple 23-, 28-, and 33-day cycles repeats every 21,252 days (or 58.2+ years).

Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ, Trực giác, Thẩm mỹ, Nhận thức và Tinh thần của bạn
Xem ngày:
Năm Âm:
Tháng Âm:
Ngày Âm:
Ngũ hành:
Là ngày:
Trực:
Tiết khí:
Giờ tốt:
Sao tốt:
Sao xấu:

Nguồn:

Phím tắt

ASD

FGH

JKL

Phím tắt:
  • S / G / K -> Hôm nay
  • A / F / J -> Trước
  • D / H / L -> Sau

Ứng dụng

Xem ngày tốt xấu

6 ngôn ngữ

Flag Counter
Xem ngày tốt xấu - Xem ngay tot xau

Mong nhận được ý kiến của các bạn. Hãy để lại bình luận dưới đây.

Top

Hãy đăng ký ngay và khám phá thêm nhiều tính năng.

Thư điện tử
Họ tên
Đăng ký
Xem ngày tốt xấu - Xem ngay tot xau
Trang web của chúng tôi vận hành được là nhờ hiển thị quảng cáo cho quý vị độc giả.
Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt phần mềm chặn quảng cáo của bạn.