Tính Cách sử dụng

Đây là Máy tính Nhịp sinh học. Sử dụng công cụ này để tìm hiểu thêm về bản thân bạn. Chọn Ngày sinh Dương lịch của bạn với định dạng YYYY-MM-DD (năm-tháng-ngày) bằng công cụ Chọn ngày. Sau đó, nhấn nút "Tính" để tính toán chỉ số Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn. Nếu bạn chỉ quan tâm đến Nhịp sinh học ngủ, bạn có thể bỏ qua mục này.

Nếu bạn dự định thức dậy lúc

Bạn nên đi ngủ vào một trong những giờ sau:

  • N/A

Hoặc nếu bạn muốn ngủ ngay bây giờ

Ngủ ngay bây giờ

Bạn nên thức dậy vào một trong những giờ sau:

  • N/A
Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ sống nếu bạn vẫn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.

Albert Camus

Lời khuyên cho hôm nay

Sức khỏe: 50%

Sức khỏe hiện tại của bạn đang rơi vào giai đoạn chuyển tiếp, bạn nên nghỉ ngơi nhiều lên nhé, do thể lực bạn đang biến đổi khó lường.

50%

Tình cảm: 50%

Tâm trạng hiện tại của bạn đang rơi vào giai đoạn chuyển giao, hãy chú ý nhiều đến cảm xúc của mình, do đây là lúc cảm xúc thay đổi khó lường.

50%

Trí tuệ: 50%

Trí tuệ hiện tại của bạn đang ở trong giai đoạn chuyển biến, bạn nên chú ý kỹ hơn đến suy nghĩ của mình, vì nó có thể dẫn đến những quyết định sai lầm.

50%

Trung bình: 50%

Chúc mừng bạn. Ngày hiện tại của bạn khá tốt, tuy nhiên bạn không nên chủ quan trong ngày này.

50%

Còn 365 ngày nữa là tới sinh nhật tiếp theo của bạn.

Ghép cặp dựa theo nhịp sinh học

Sức khỏe

100%

Tình cảm

100%

Trí tuệ

100%

Trung bình

100%
- -
+
- -

Phần bình luận

Top