Biorhythm chart tells your physical, emotional, intellectual values

Cá độ đua hộp

Hướng dẫn

Trò này rất đơn giản, bạn chỉ cần nhập số lượng hộp, điền tên/mã hộp nếu thích, hệ thống sẽ cho các hộp đua với nhau với tốc độ ngẫu nhiên, lúc tăng lúc giảm y như thật. Để thêm phần hấp dẫn, bạn nên chơi chung với bạn bè, người thân, đặt một khoản cược nho nhỏ, hộp của người nào hạng cao hơn thì người đó thắng. Luật chơi có thể thay đổi tùy ý bạn, vd bạn cũng có thể cá độ ngược, hộp nào về chậm nhất thì thắng, vv

Bắt đầu chơi

Nhập số lượng hộp đua (2 - 16 hộp)

Số lượng hộp đua: Bước 2

Applications

Android

6 language

Single language

Xem ngày tốt xấu

Windows Phone

Flag Counter
Đua hộp - Bước 1

Look forward to your comments. Put them down here.

Top

Exploring more about your health, emotion, and mind.

Email
Full name
Try it
Đua hộp - Bước 1
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.